آشنایی باانواع سیستم های آبیاری

آشنایی باانواع سیستم های آبیاری

روش آبیاری:

به مجموعه عملیات انتقال آب به مزرعه جهت رفع نیاز آبی گیاه گفته می شود. سیستم های آبیاری به طور کلی به سیستم های آبیاری سطحی، زیر سطحی و سیستم های تحت فشار تقسیم می شوند.

در طراحی سیستم های آبیاری ، انتخاب یک سیستم مناسب و رسیدن به بالاترین بازدهی و راندمان به عوامل متعددی از جمله خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، نوع گیاه و الگوی کشت، شرایط اقلیمی، کمیت و کیفیت منبع آب، شکل توپوگرافی زمین، سرمایه اولیه و نیروی انسانی بستگی دارد.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.