انواع قطره چکان ها در آبیاری تحت فشار

انواع قطره چکان ها در آبیاری تحت فشار
انواع گسیلنده ها در آبیاری قطره ای، وظیفه انتقال مقدار مشخصی آب از خطوط آبیاری به ریشه گیاه ، کاهش انرژی در طول لترال و یکنواختی پخش آب در آبیاری قطره ای را برعهده دارند وبه دو دسته کلی دبی ثابت و تنظیم شونده تقسیم بندی میشوند.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.