نحوه تزریق کود و اسیددرسیستم آبیاری قطره ای

نحوه تزریق کود و اسیددرسیستم آبیاری قطره ای

نحوه تزریق کود و اسیددرسیستم آبیاری قطره ای

پمپ های تزریق کود

ساده ترین وسیله برای تزریق کود پمپ های پیستونی یا دیافراگمی هستند. این پمپ ها با برق یا بنزین کار می کنند و کود را از یک تانک دریافت و با فشار وارد لوله آبیاری می کنند.

ونتوری

در طرح های کوچک آبیاری استفاده از ونتوری ساده ترین وسیله می باشد. ونتوری درون لوله آبیاری تعبیه می شود. سرعت آب در قسمت تنگ شده آن زیاد شده و از فشار آب کاسته می شود. این کاهش فشار باعث می شود کود که در مخزن خود از فشار بالاتری برخوردار است.
به داخل لوله مکیده شده و با آب مخلوط گردد و وارد سیستم میشود . این دستگاه به سبب عدم استفاده از برق یا انرژیهای دیگر، درمقایسه با روش های دیگر تزریق کود و سموم به گیاهان، هزینه بسیار پایینتری دارد و با راندمان بالا و غلظت کاملا یکنواخت، محلول کود را به درون سیستم هدایت می کند.

تانک های اختلاف فشار:

کودپاشی با تانک اختلاف فشار زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که غلظت دقیق کود در داخل سیستم مورد نظر نباشد. برای این منظور یک وسیله کاهش فشار مانند شیر فشار شکن در داخل لوله آبیاری نصب می شود، لذا در دو طرف آن اختلاف فشار ایجاد می شود. به طوری که فشار در بالادست شیر زیاد و در پایین دست آن کمتر خواهد بود، در نتیجه آب از قسمت بالادست که فشار زیادتری داردوارد قسمت تحتانی تانک کود شده و از طریق شلنگ تعبیه شده در بالای تانک کود محلول موجود به پایین دست شیر فشار شکن وارد و همراه با جریان آب وارد سیستم می گردد. با این روش میتوان کودهای جامد را هم وارد تانک کرد تا آب به تدریج آن را حل کند و سپس وارد سیستم شود.

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.